Chương trình đào tạo cung cấp tư duy sáng tạo và hội nhập

Nhạy bén và thông minh hơn trong khả năng xử lý các vấn đề, sáng tạo và phản biện hơn trong tư duy, nối kết và năng động hơn trong cuộc sống là các mục tiêu mà chúng tôi muốn mang đến cho cộng đồng học sinh THCS, THPT Việt Nam.

Giáo dục STEAM cho phép kết nối các mảng kiến thức đa dạng và nhằm hình thành tư duy mở, chúng tôi hướng đến sự công bằng hơn trong tiếp cận các công nghệ giáo dục tiên tiến.

Hội nhập quốc tế

Học sinh có điều kiện học trực tuyến các chương trình đào tạo tiên tiến, có điều kiện tiếp cận công bằng so với các môi trường hiện đại hơn ngay trong điều kiện hạn chế của địa phương mình.

Tư duy mở

Giáo dục STEAM hướng đến việc trang bị kiến thức đa chiều, kích thích năng lực sáng tạo và tư duy phản biện. Học sinh sẽ dần hình thành năng lực mở rộng vấn đề theo các chiều sâu khác nhau.

Năng lực cạnh tranh

Học sinh THCS, THPT tham gia các khóa học tại CUSC STEAM Education có thể vận dụng một phần kiến thức để tham gia các kỳ thi thi tin học trẻ, phần mềm sáng tạo và các cuộc thi sáng tạo khác.

Đăng ký ngay bây giờ1. Phát triển tư duy với Python

Ngày khai giảng: 24/06/2023

Giờ học: 13h30-16h30, Thứ 3,5,7


2. Thiết kế Web sáng tạo

Ngày khai giảng: 21/06/2023

Giờ học: 13h30-16h30, Thứ 2,4,6

Chuyên gia đào tạo của

chúng tôi

Các chuyên gia sẽ tận tình đào tạo các bạn

Sự kiện

Tham gia để hiểu thêm về chúng tôi

Tổ chức và Chuyên gia nói gì?